Project/014

From Initiatiefwijzer Leidschendam-Voorburg

Stichting Buren

Oog voor voedsel, hart voor mensen.
Om de financiering rond te krijgen hebben we een netwerk opgebouwd van bedrijven, instanties, kerken, service clubs, particulieren en vermogensfondsen.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
De Stichting Buren is verantwoordelijk voor de locaties Leidschendam, Voorburg, Mariahoeve en Bezuidenhout
Onderwerp :
zorg en welzijnduurzaamheid
Doelgroep :
mensen met zware financiële problemen
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :

Geen pakket zonder traject

Een alleenstaande moeder met kinderen die in geldnood komt omdat haar man geen alimentatie betaalt. Een zelfstandig ondernemer, goed opgeleid, die zijn zaak onderuit ziet gaan en schuldeisers nog tienduizenden euro’s moet betalen. Een ontslagen werknemer die te lang op een uitkering moet wachten en z’n spaargeld al heeft opgegeten. Een oudere met een AOW-uitkering die de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen. Deze mensen komen vaak terecht in een vicieuze cirkel. Te weinig geld, gezondheidsproblemen door eenzijdige voeding, een toenemend sociaal isolement, verleid worden tot het afsluiten van ‘goedkope’ leningen. De problemen stapelen zich geleidelijk op, tot de mensen er aan dreigen ten onder te gaan. De Voedselbank van Stichting Buren kan via het uitdelen van voedselpakketten tijdelijk wat druk van de ketel halen. Zo krijgen deze mensen de kans actief aan verbetering van hun situatie te werken. De stichting helpt deze mensen met middelen, niet met geld. De hulp van de Voedselbank is dus bedoeld om mensen en gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen. De hulp is in principe tijdelijk. Voordat klanten gebruik mogen maken van de Voedselbank wordt afgesproken dat zij meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële probleem: Geen pakket zonder traject.

Wekelijks verspreidt de Stichting Buren gemiddeld 130 pakketten voor 400 personen. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven en particulieren. Zo zorgen ze ervoor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

Veel energie is gestoken in het opbouwen van eigen aanvoer van voedsel. Op deze wijze kan de stichting iedere week een volwaardig en gevarieerd pakket met verse en geconserveerde levensmiddelen leveren. Goede relaties zijn lokaal ontstaan en in de wijde omgeving. Vooral brood, groenten en fruit komen er vandaan. De leveranciers van voedsel krijgen geen vergoeding. Zij verstrekken alle voedsel gratis.

De Voedselbank is begonnen als Stichting Buren. De Stichting verzamelde en verspreidde voedselpakken als buren voor elkaar. Dit gebeurt nog steeds als Stichting Buren, maar ook onder de namen: Voedselbank Leidschendam, Voedselbank Voorburg, Voedselbank Mariahoeve en Voedselbank Bezuidenhout.

Een particulier initiatief was de basis voor de Stichting Buren. Nog steeds organiseert oprichter Henk Willemse met veel vrijwilligers de inzameling, verdeling en bezorging. Samen vormen zij de ruggengraat van de voedselbank. De Stichting Buren is opgericht in 2004 en is aangesloten bij De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Stichting Buren werkt samen met het sociaal fonds Leidschendam-Voorburg. Ook het college van Diakenen van Voorburg, Leidschendam en Stompwijk steunt. Net als kerken in Bezuidenhout en Mariahoeve en veel particulieren. Vervoer, opslag, energie en onderhoud kosten veel geld, maar Stichting Buren ontvangt geen structurele subsidie. Giften zijn de belangrijkste inkomstenbron. Dat er voldoende steun uit de samenleving is, blijkt door de verschillende donaties en sponsoren.

Betrokkenen

Voedselbank Nederland zorgt voor een financiële bijdrage. De leveranciers van voedsel verstrekken alle voedsel gratis. Giften zijn de belangrijkste inkomstenbron. Verschillende organisaties helpen daarmee: Inner Wheel Voorburg, Vlietgemeenschapsfonds, Van Stee Stichting en Paschaliskerk. Sponsoren zijn onder meer: Rotaryclub Voorburg, Fonds 1818 te Den Haag, Van Ravesteynfonds te Leidschendam, Sint Martinusfonds te Voorburg en Stichting Pape-fonds te Den Haag. De gemeente stelt de locatie voor de opslag en uitgifte nagenoeg gratis ter beschikking. Vrijwilligers zijn natuurlijk de spil. Zij investeren onbezoldigd hun tijd, ideeën, kennis, ervaring. Door de inzet van de vrijwilligers bestaat de voedselbank. De bestuurders van de stichting worden niet betaald.

Rol van de gemeente

De Voedselbank helpt mensen in nood door het uitdelen van voedselpakketten. De Voedselbank voorziet mensen in een van hun eerste levensbehoefte waardoor zij als organisatie de gemeente ontlasten. De Voedselbank ontvangt veel donaties en heeft veel sponsoren waardoor zij financieel geen bijdrage behoeven van de gemeente. Wel is de voedselbank zeer blij met de locatie die hen nagenoeg gratis ter beschikking wordt gesteld. De initiatiefnemer is tevreden over de opstelling van het gemeentebestuur, de ambtenaren tonen interesse en faciliteren.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • De Voedselbank helpt mensen in nood door het uitdelen van voedselpakketten.
  • Ze steunen deze mensen ook om aan verbetering van hun situatie te werken.
  • De Voedselbank voorziet mensen in een van hun eerste levensbehoefte waardoor zij als organisatie de gemeente ontlasten.
  • Een duidelijke website geeft informatie voor alle doelgroepen en inzicht in de doelen en besteding van de giften.


Constructieve samenwerking:

  • Om de financiering rond te krijgen heeft de stichting een netwerk opgebouwd van bedrijven, instanties, kerken, service clubs, particulieren en vermogensfondsen.De Voedselbank ontvangt veel donaties en heeft veel sponsoren waardoor zij financieel geen bijdrage behoeven van de gemeente. De pakketten en faciliteiten financiert de stichting door giften van bedrijven, instanties, kerken, service clubs en particulieren. Voor aanschaffingen doen ze een beroep op vermogensfondsen in de omgeving.
  • Er is veel energie gestoken in het opbouwen van een netwerk voor eigen aanvoer van voedsel. Dat is uiteindelijk goed gelukt.
  • Door de inzet van de vrijwilligers bestaat de voedselbank.
  • De initiatiefnemer is tevreden over de opstelling van het gemeentebestuur, de ambtenaren tonen interesse en faciliteren. De gemeente stelt de locatie voor de opslag en uitgifte nagenoeg gratis ter beschikking.
  • Er is een stevig netwerk van leveranciers van voedsel. Zij verstrekken alle voedsel gratis.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
De Stichting Buren is verantwoordelijk voor de locaties Leidschendam, Voorburg, Mariahoeve en Bezuidenhout
Onderwerp :
zorg en welzijnduurzaamheid
Doelgroep :
mensen met zware financiële problemen
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!