Project/013

From Initiatiefwijzer Leidschendam-Voorburg

Prinsenhof Festival

Betrek instanties die een plan kunnen maken voor de veiligheid van een evenement.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Prinsenhof
Onderwerp :
ontmoetingrecreatie
Doelgroep :
iedereen
Status :
Afgesloten/ beëindigd
Website :

Badeendjes en graffiti zorgen voor verbinding

Op 23 september 2017 is een groot wijkfeest gehouden, georganiseerd door Stichting Wijkactiviteiten Prinsenhof. Locatie was het park van de wijk Prinsenhof in Leidschendam. Met behulp van vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, het buurtpreventieteam, politie en fondsen zijn spectaculaire activiteiten voor jong en oud mogelijk gemaakt met als doel om de saamhorigheid in de wijk te vergroten. Zo was er een klimwand, rodeostier, kindertreintje, surfsimulator, voetbal toernooi, graffiti workshop, een braderie, een badeendenrace, diverse optredens op een podium en informatiemarkt. Eén van de prijzen die gewonnen kon worden met de badeendenrace was een ballonvaart. De wethouder reikte de prijzen uit.

Waarom dit evenement in deze wijk? Prinsenhof is een aandachtswijk met een gemengde samenstelling van inwoners. Er is sprake van een hoger percentage overlast en criminaliteit ten opzichte van andere wijken in de gemeente. Het bevorderen van de saamhorigheid draagt bij aan een betere leefomgeving en kan op die manier overlast en criminaliteit verminderen.

In de aanloop naar het evenement is veel gedaan om aandacht te krijgen. Via website, Facebook, lokale ondernemers, media en een nieuwsbrief werden de bewoners van Leidschendam-Voorburg steeds geïnformeerd en enthousiast gemaakt. Er was veel draagvlak voor het initiatief onder de buurtbewoners, welzijn- en maatschappelijke organisaties en gemeente. Er was geen sprake van weerstand of belangentegenstellingen.

Betrokkenen

 • De initiatiefnemers zijn met name blij met de inzet en hulp van de wijkmanager.
 • De gemeente leverde een financiële bijdrage via stichting Vlietwensen en de wijkmanager en zorgde voor het drukwerk.
 • De brandweer leverde materiaal voor badeendenrace.
 • De initiatiefnemer heeft een veiligheidsplan geschreven en heeft daarbij ondersteuning gehad van handhaving en de wijkagenten middels tips en zaken waar op te letten.
 • Fondsen (lokaal en landelijk) leverden van een financiële bijdrage.
 • Lokale winkeliers en ondernemers hingen de poster op met de aankondiging en leverden een financiële bijdrage.
 • Maatschappelijke organisaties bemanden een kraam op de informatiemarkt.
 • Vrijwilligers zorgden voor de organisatie en begeleiding van de activiteiten op het festival.
 • Sport en Welzijn organiseerde een sportwedstrijd voor de jeugd.
 • Stichting Vlietkinderen zorgde voor financiële bijdrage aan de badeendenrace.
 • Een evenementenorganisatie hielp met kennis en ervaring.

Rol van de gemeente

Het evenement was belangrijk voor de gemeente, mede vanwege de aandacht deze wijk nodig heeft. Een wethouder heeft het festival geopend. Een andere wethouder heeft de prijsuitreiking van de badeendenrace gedaan. Ook heeft burgemeester op persoonlijke titel een bezoekje gebracht aan het festival. De betrokken ambtenaar heeft waardering uitgesproken over het ingediende Veiligheidsplan. Wethouders hebben interesse getoond en zijn betrokken bij het initiatief.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

 • Het bevorderen van de saamhorigheid draagt bij aan een betere leefomgeving en kan op die manier overlast en criminaliteit verminderen.
 • Het evenement was belangrijk voor de gemeente, mede vanwege de aandacht die deze wijk nodig heeft.
 • In de aanloop is veel gedaan om aandacht te krijgen. Via website, Facebook, lokale ondernemers, media en een nieuwsbrief werden de bewoners van Leidschendam-Voorburg geïnformeerd.


Constructieve samenwerking:

 • Alle benodigde instanties zijn betrokken bij de organisatie, dat heeft gezorgd voor een vol programma, voldoende professionaliteit en veiligheid.
 • Veiligheid is bij grote evenementen een belangrijk aandachtspunt. Naast politie en handhaving hebben ook de brandweer, de gezondheidsdienst en uitvoering van de gemeente input gehad tijdens de besprekingen met betrekking tot de vergunningen aanvraag, met name op het punt van het veiligheidsplan. Deze input is door de initiatiefnemer (als veiligheidsfunctionaris tijdens het festival) als zeer constructief en positief ervaren.


Democratisch samenspel:

 • Er was veel draagvlak voor het initiatief onder de buurtbewoners, welzijn- en maatschappelijke organisaties en gemeente. Er was geen sprake van weerstand of belangentegenstellingen.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Prinsenhof
Onderwerp :
ontmoetingrecreatie
Doelgroep :
iedereen
Status :
Afgesloten/ beëindigd
Website :

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!