Project/012

From Initiatiefwijzer Leidschendam-Voorburg

Minigoaltjes ’t Hert

Zorg voor een team en een duidelijke taakverdeling. Zorg dat alle afspraken op papier staan. Maak gebruik van het netwerk.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
‘t Hert
Onderwerp :
sport en bewegenjeugdveiligheid
Doelgroep :
jeugd
Status :
Afgesloten/ beëindigd

Een overduidelijk voorbeeld van: win-win

Voetballen is een populaire activiteit tijdens het buitenspelen. Op straat is dat niet altijd even veilig. Dit burgerinitiatief zorgde voor een voetbalplek met minigoaltjes op een grasveldje in de wijk. Het grotere veld in de wijk was niet geschikt voor jongere kinderen vanwege de onveilige verkeerssituatie (oversteek) en de afgelegen ligging. De initiatiefnemers creëerden een alternatief op het kleinere veldje met de goaltjes een veilige plek voor de jeugd uit de wijk om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spelen. Het is een locatie geworden waar de kinderen vaak en met veel plezier gebruik van maken. Win-win dus: Sport en spel draagt ongemerkt bij aan een gezonde levensstijl en de ontwikkeling van kinderen. Deze plek zorgt tevens voor ontmoeting tussen kinderen en ouders en draagt bij aan de saamhorigheid in de wijk.

Betrokkenen

De gemeente deed een financiële bijdrage via stichting Vlietwensen. Bewoners toonden interesse via een handtekeningenactie. Dit zorgde voor draagvlak en steun voor het initiatief. De wijkmanager zorgde voor het delen van informatie.

Rol van de gemeente

Gemeente zorgt via de bijdrage en dit initiatief voor een plek waar kinderen veilig kunnen spelen/voetballen. De gemeente heeft informatie gedeeld over mogelijke leveranciers van minigoaltjes en heeft het project gefaciliteerd.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • Er was een alternatief nodig voor het grotere veld in de wijk, dat niet geschikt is voor jongere kinderen vanwege de onveilige verkeerssituatie en de afgelegen ligging.
  • Sport en spel draagt bij aan een gezonde levensstijl en de ontwikkeling van kinderen.
  • Stimulans voor ontmoeting tussen kinderen en ouders en bijdrage aan de saamhorigheid in de wijk.


Constructieve samenwerking:

  • De gemeente heeft informatie gedeeld over mogelijke leveranciers van minigoaltjes en heeft het project gefaciliteerd.
  • De gemeente deed een financiële bijdrage.
  • De wijkmanager zorgde voor het delen van informatie.


Democratisch samenspel:

  • Uit de handtekeningenactie blijkt veel steun en draagvlak onder de bewoners en omwonenden.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?
Er waren geen obstakels aanwezig.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
‘t Hert
Onderwerp :
sport en bewegenjeugdveiligheid
Doelgroep :
jeugd
Status :
Afgesloten/ beëindigd