Project/011

From Initiatiefwijzer Leidschendam-Voorburg

Minibieb ’t Hert / De Zwaan

Laat bewoners mee doen zodat zij zich verbonden voelen. Laat bewoners zelfs het eigenaarschap nemen.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
‘t Hert
Onderwerp :
educatieduurzaamheid
Doelgroep :
bewoners
Status :
Afgesloten/ beëindigd

Speeltuin en ijscokar zorgen voor aanloop minibieb

Met een speeltuin als centrale ontmoetingsplaats waar al veel gezinnen op af komen, weet de minibieb van de wijkvereniging zich verzekerd van veel aftrek. En met een ijscokar die tijdens de opening van de minibieb zorgde voor een zoet lokkertje was aandacht voor dit initatief vanaf het eerste moment verzekerd. De minibieb is een idee van het wijkplatform en met behulp van verschillende buurtbewoners is het kastje gebouwd, beschilderd en geplaatst. De materialen zijn verkregen via sponsoring en zijn door bewoners zelf verzameld. Het is een ontmoetingsplek geworden voor jong en oud. Een minibieb is een klein kastje waarin altijd boeken staan die gratis geleend kunnen worden. Heb je zelf thuis boeken over, dan kun je die achterlaten in de minibieb. Heb je een boek geleend, dan zet je het weer terug. Zo kan iedereen boeken lenen, ruilen of achterlaten. Met elkaar en voor elkaar dus. Gelezen boeken worden niet weggegooid maar kunnen door anderen gelezen worden. Het lenen is duurzaam, laagdrempelig en zet mensen aan tot lezen.

Betrokkenen

Buurtbewoners hebben een bijdrage geleverd aan de realisatie van de boekenkast door te helpen met bouwen, schilderen en plaatsen. De bewoners steunden het initiatief steeds en waren bereid om zelf het eigenaarschap te nemen zodat dit initiatief zich verder kan ontwikkelen. Volgens de initiatiefnemers is dat ook een ‘must’. Het creëren van voldoende draagvlak en betrokkenheid onder de bewoners bepaalt de succesfactor. Dus zij hebben gezorgd voor draagvlak voor het initiatief bij sleutelfiguren in de wijk.

De wijkmanager heeft zich ingezet voor de organisatie en regelde financiering voor een ijscokar bij de opening. Het Wijkplatform was hierbij betrokken.

Rol van de gemeente

Effecten van de minibieb zijn onder meer: duurzaamheid, bevorderen van lezen, vergroten van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in de wijk. Deze sluiten aan op de ambitie van het gemeentebestuur. De gemeente heeft via stichting Vlietwensen ook een financiële bijdrage geleverd. Twee wethouders hebben de minibieb officieel geopend.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • Effecten: duurzaamheid, bevorderen van lezen, vergroten van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in de wijk sluiten aan op de ambitie van het gemeentebestuur.


Constructieve samenwerking:

  • De materialen zijn verkregen via sponsoring en zijn door bewoners zelf verzameld.
  • Buurtbewoners hebben een bijdrage geleverd aan de realisatie van de boekenkast door te helpen met bouwen, schilderen en plaatsen.
  • De wijkmanager heeft zich ingezet voor de organisatie en regelde financiering voor een ijscokar bij de opening.
  • Het wijkplatform was betrokken om de betrokkenheid te vergroten.
  • De speeltuin als centrale ontmoetingsplaats waar al veel gezinnen op af komen, zorgt voor aandacht voor de minibieb.
  • De bewoners steunden het initiatief steeds en waren bereid om zelf het eigenaarschap te nemen zodat dit initiatief zich verder kan ontwikkelen.
  • Aansluiting bij de wijkvereniging.


Democratisch samenspel:

  • Het creëren van voldoende draagvlak en betrokkenheid onder de bewoners bepaalt de succesfactor. Dus is er gezorgd voor draagvlak bij sleutelfiguren in de wijk. De contactpersonen (de leden van het Wijkplatform) hebben dit samen met bewoners gerealiseerd.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
‘t Hert
Onderwerp :
educatieduurzaamheid
Doelgroep :
bewoners
Status :
Afgesloten/ beëindigd