Project/010

From Initiatiefwijzer Leidschendam-Voorburg

Minibieb Ons Tolhuis

Er wordt goed gebruik gemaakt van de minibieb, het voorziet in een behoefte.
Er is op verschillende manieren (media) aandacht besteed aan de in gebruik name van de minibieb, met name door de koppeling van de onthulling aan het 40 jarig bestaan van de wijkvereniging.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Wijk Leidschendam-Zuid
Onderwerp :
educatieduurzaamheid
Doelgroep :
bewoners
Status :
Afgesloten/ beëindigd
Website :
[www.ons-tolhuis.nl.]

Een boekenkast met wijkgenoten

Tijdens het veertig jarig bestaan van Wijkvereniging Leidschendam-Zuid in 2016 werd in verenigingsgebouw 'Ons Tolhuis' een minibieb geopend door columnist Ronald Lamping. Geïnspireerd door een ander initiatief heeft de wijkvereniging deze minibieb gerealiseerd.

Een minibieb is een klein kastje waarin altijd boeken staan die gratis geleend kunnen worden. Heb je zelf thuis boeken over, dan kun je die achterlaten in de minibieb. Heb je een boek geleend, dan zet je het weer terug. Zo kan iedereen boeken lenen, ruilen of achterlaten. Met elkaar en voor elkaar dus. Gelezen boeken worden niet weggegooid maar kunnen door anderen gelezen worden. Het lenen is duurzaam, laagdrempelig en zet mensen aan tot lezen. Er wordt inmiddels goed gebruik van gemaakt. Voor mensen die de locatie van de openbare bibliotheek niet makkelijk kunnen bereiken, is het een mooi alternatief.

Er is op verschillende manieren aandacht besteed aan de ingebruikname van de minibieb, met name door de koppeling van de onthulling aan het 40 jarig bestaan van de wijkvereniging. Er zijn onder meer berichten verschenen in de lokale krant, op de website en zeer actieve Facebookpagina van de wijkvereniging en de destijds nieuwe Burgemeester heeft er een berichtje over geschreven op de website.

Betrokkenen

De Wijkvereniging heeft dit initiatief uitgevoerd, er zijn geen andere partijen betrokken geweest.

Rol van de gemeente

De gemeente heeft geen rol gespeeld bij de realisatie. Dat was ook niet nodig. Het initiatief draagt wel bij aan de doelstellingen van de gemeente: De minibieb draagt bij in het stimuleren van lezen en lezen draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Het is handig dat mensen op verschillende locaties boeken kunnen lenen, ruilen of achterlaten. De openbare bibliotheek is niet voor iedereen makkelijk bereikbaar.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • De minibieb draagt bij in het stimuleren van lezen. Lezen draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en volwassenen.
  • De openbare bibliotheek is niet voor iedereen makkelijk bereikbaar. * Het is zorgelijk dat de openbare bibliotheek blijkbaar niet goed bereikbaar is. De minibieb is dat wel.
  • Er wordt goed gebruik gemaakt van de minibieb, het voorziet in een behoefte.


Constructieve samenwerking:

  • Er is op verschillende manieren (lokale krant, website, Facebook, tekst nieuwe Burgemeester op gemeente website) aandacht besteed aan de in gebruik name van de minibieb, met name door de koppeling van de onthulling aan het 40 jarig bestaan van de wijkvereniging.
  • De minibieb is verder op eigen kracht opgezet, er is geen samenwerking nodig geweest.
  • Er is geen samenwerking nodig geweest.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Wijk Leidschendam-Zuid
Onderwerp :
educatieduurzaamheid
Doelgroep :
bewoners
Status :
Afgesloten/ beëindigd
Website :
[www.ons-tolhuis.nl.]

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!