Project/009

From Initiatiefwijzer Leidschendam-Voorburg

Licht op de Sluis

Zet initiatieven in als voorbeeld om inwoners/initiatiefnemers beter te informeren over de werkwijze/processen en ter bevordering van een goede begeleiding door de ambtelijke organisatie. Zorg voor één vast aanspreekpunt binnen de ambtelijke organisatie. Het uitreiken van een jaarlijkse prijs voor het Beste Initiatief om initiatieven (met onderwerp buiten het sociaal domein) onder de aandacht van het grote publiek te brengen en nieuwe initiatieven te stimuleren.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Sluisgebied en Damplein
Onderwerp :
cultuurrecreatie
Doelgroep :
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :

Spot op historisch Leidschendam

Op 9 december 2017 was het zover. Om 17.30 uur zijn de eerste spots aangegaan van het project Licht op de Sluis. Initiatiefnemers Teun Glasbergen en Wim Schoevers drukten op de knop die de beeldengroep De Damwachters en het Sluiswachtershuis in Leidschendam-Voorburg in sfeerlicht zetten. Het winkelen rond de Vliet zal dankzij dit licht nog sfeervoller worden. Doel is een aantrekkelijke en veilige leefomgeving voor bewoners, bedrijven en bezoekers. En een stimulans voor de lokale economie.

De sluis in Leidschendam is een historische locatie aan de Vliet en een toeristische trekpleister, met 's zomers honderden dagjesmensen en winkelpubliek op de terrassen. Om ook in de late uurtjes én in de donkere maanden van het jaar de volle aandacht te vestigen op deze mooie plek, is het oplichten van de historische gevels, de twee kerken en de sluis met sluiswachtershuis en de twee bruggen een prachtige aanvulling.

Eind 2014 hebben ondernemers Teun Glasbergen en Wim Schoevers, vml. voorzitter en vice-voorzitter van de Ondernemersvereniging Leidschendam Centrum, het plan opgevat om met behulp van een geavanceerd lichtplan de sluis en omgeving in het licht te zetten. Na een uitgebreide voorbereiding en installatiewerkzaamheden kon samen met vele belangstellenden onlangs het eerste licht ontstoken worden. Ondertussen wordt doorgewerkt aan de installatie van lichtprojectoren voor het Sluiswachtershuis, de Dorpskerk en enkele gevels van panden aan weerszijden van de Sluis. In de eerste maanden van 2018 volgen dan de Petrus & Pauluskerk, het Prof. Dolkgemaal en Houtzaagmolen De Salamander, de Sluisbruggen plus nog enkele historische gevels. De initiatiefnemers willen zo in totaal 26 objecten in het licht zetten. Qua techniek moest daarvoor veel gebeuren: De lichtarchitect heeft alle individuele aan te lichten objecten en lichtprojectie opstellingen in detail tot definitief ontwerp uitgewerkt. Deze ontwerpen zijn besproken met de eigenaren van de betrokken panden. Daarna is een aantal bedrijven aan de slag gegaan het plan uit te werken.

Mede dankzij de opbrengst van een crowdfundingactie is een goede financiële basis gelegd voor de realisatie. De initiatiefnemer was erg blij met dit resultaat: "Daarmee heeft Licht op de Sluis nog meer draagvlak gekregen en kunnen velen zich een beetje eigenaar noemen." De crowdfundingactie heeft meer dan 40 supporters opgeleverd, van inwoners van Leidschendam-Voorburg tot diverse bedrijven in de bouw- en horecasector en gemeenteraadsfracties. Een substantiële donatie kwam ook van Fonds 1818.

Er kwamen veel leuke reacties. 'Blij om als Leidschendammer mee te kunnen doen' en 'Ik woon hier nu ruim drie jaar en geniet elke keer weer van alles rond de Sluis. Met verlichting erbij wordt het in mijn beleving compleet gemaakt en nog sfeervoller. Verheug me er al op.’

Betrokkenen

Vanuit de gedachte dat belangstelling, draagvlak en medewerking alleen succesvol kan worden gegenereerd door vanaf het allereerste begin een grote groep belanghebbenden te betrekken, hebben de initiatiefnemers de volgende stakeholders vanaf de eerste gedachte bij het plan betrokken:

 • Bewoners sluisgebied
 • Ondernemers Vereniging Leidschendam Centrum
 • Bedrijven - Cofinanciering/subsidieverstrekking
 • Stichting Promotie Leidschendam Centrum
 • Gemeente Leidschendam-Voorburg
 • Provincie Zuid-Holland – Cofinanciering vanuit project erfgoedlijn Trekvaarten en Monumenten
 • Vereniging Erfgoed Leidschendam
 • Van Ravesteynfonds
 • Beeldengroep Damwachters
 • Woningen/winkels Damplein
 • Stichting Molen De Salamander
 • RK Petrus en Pauluskerk
 • PKN Dorpskerk De Peperbus
 • Hoogheemraadschap van Delfland - Cofinanciering/subsidieverstrekking
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Eigenaar Delftsekade 31
 • Eigenaar Sluiskant
 • Vertegenwoordiger Damplein
 • VVE Huyze Theresia
 • Financiële instellingen - Cofinanciering/subsidieverstrekking

Rol van de gemeente

Het initiatief draagt bij aan de visie op Toerisme en Recreatie en is inmiddels onderdeel van het actieprogramma van de gemeente. De initiatiefnemers zijn tevreden over de wijze waarop de gemeente zich ten aanzien van dit initiatief heeft opgesteld. De gemeente heeft ook geld voor de realisatie van het initiatief beschikbaar gesteld.


De initiatiefnemers geven wel advies aan de gemeente: Gebruik initiatieven als voorbeeld om inwoners/initiatiefnemers beter te informeren over de werkwijze/processen en ter bevordering van een goede begeleiding door de ambtelijke organisatie. Zorg voor één vast aanspreekpunt binnen de ambtelijke organisatie. Reik jaarlijks een prijs uit voor het Beste Initiatief om initiatieven onder de aandacht te brengen van het grote publiek en nieuwe initiatieven te stimuleren.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

 • Doel is een aantrekkelijke en veilige leefomgeving voor bewoners, bedrijven en bezoekers.
 • Het is een stimulans voor de lokale economie.
 • Er is een plan gemaakt waarin alle benodigde stappen en techniek waren uitgewerkt.
 • Na intensieve voorbereiding, het betrekken van heel veel stakeholders en de benodigde installatiewerkzaamheden kon samen met vele belangstellenden in december 2017 het eerste licht ontstoken worden.
 • Er kwamen veel leuke reacties.


Constructieve samenwerking:

 • Alle benodigde personen en organisaties zijn tijdig betrokken en hebben gezorgd voor een goede uitvoering.
 • Vanuit de gedachte dat belangstelling, draagvlak en medewerking alleen succesvol kan worden gegenereerd door vanaf het allereerste begin een grote groep belanghebbenden te betrekken, hebben de initiatiefnemers veel stakeholders vanaf de eerste gedachte bij het plan betrokken.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Realiseren publieke doelen:

 • Het plan bestaat sinds 2014, het heeft enige tijd geduurd voordat het tot realisatie kwam.


Constructieve samenwerking:

 • Er is behoefte aan informatie over de werkwijze/processen ter bevordering van een goede begeleiding door de gemeente.
 • Er is behoefte aan één vast aanspreekpunt binnen de gemeente.


Democratisch samenspel:

 • Het verlichten van objecten kan milieudoelstellingen in de weg staan. Het gaat dus om twee belangen.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Sluisgebied en Damplein
Onderwerp :
cultuurrecreatie
Doelgroep :
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!