Project/008

From Initiatiefwijzer Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg hart veilig

Lobby zelf voor financiers, betrek de buurt.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Onderwerp :
zorg en welzijn
Doelgroep :
bewoners
Status :
Lopend/ in uitvoering

Als elke minuut telt

Het burgerinitiatief Hart Veilig wil zorgen dat er voldoende AED’s beschikbaar zijn in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De grootste drijfveer is het feit dat de overlevingskans behoorlijk kan toenemen als men bij een hartstilstand direct begint met de reanimatie.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator en is een apparaat dat wordt toegepast bij slachtoffers met een hartstilstand. De AED geeft een elektrische schok af waardoor het hartritme weer op gang kan worden gebracht. De overlevingskans van de slachtoffers neemt hierdoor aanzienlijk toe. Alleen al in Nederland worden wekelijks ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Slechts 10% overleeft dit wanneer er geen hulp wordt geboden. Wanneer direct wordt begonnen met reanimatie met behulp van een AED, stijgt de overlevingskans van het slachtoffer naar 70%. Vele levens worden hierdoor gered. Met name de eerste zes minuten na een hartaanval zijn cruciaal. Omdat het ambulancepersoneel altijd een aantal minuten nodig heeft om ter plaatse te komen, was er vraag naar een gebruiksvriendelijk reanimatie-apparaat dat ook direct door omstanders ingezet kan worden. Met de komst van de AED wordt aan deze vraag voldaan.

Binnen de gemeente zijn inmiddels twintig AED's geplaatst. Er was bij de bewoners veel draagvlak voor het initiatief. Soms was het lastig een locatie te vinden, want veel mensen vinden een AED niet esthetisch of vrezen voor vandalisme of diefstal. Door in gesprek te gaan met de bewoners, konden de voordelen worden uitgelegd en concrete cijfers over criminaliteit namen de zorgen weg.

Betrokkenen

Inwoners van de wijken waar de AED's zijn geplaatst, hebben bijgedragen aan de financiering. De Wijkvereniging investeerde met kennis en contacten. De gemeente leverde de AED’s. Fonds1818 zorgde voor de benodigde financiële middelen.

Rol van de gemeente

Dit initiatief is van belang omdat de overlevingskans van inwoners stijgt. De gemeente ziet het belang van het initiatief zeker in, maar is tot nu toe beperkt in haar rol en verantwoordelijkheid gebleven. De gemeente leverde de AED’s wel. De initiatiefnemers zijn niet tevreden over de opstelling van het gemeentebestuur. De gemeente zou beter in moeten spelen op burgerinitiatieven binnen de gemeente. Daarnaast zouden ze ook meer moeten samenwerken en interesse kunnen tonen. Meer betrokkenheid en bereidwilligheid is gewenst.

Advies is dan ook aan gemeente en andere initiatiefnemers: Inventariseer welke initiatieven er spelen in de gemeente, bijvoorbeeld door middel van een meldpunt. Onderzoek of deze initiatieven van belang zijn voor de gemeente en lever een bijdrage wanneer dit gewenst is.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • Dit initiatief is van belang omdat de overlevingskans van inwoners stijgt.
  • Binnen de gemeente zijn inmiddels twintig AED's geplaatst.


Constructieve samenwerking:

  • Er zijn fondsen geworven dat resulteerde in een bijdrage van Fonds1818.
  • Burgers hebben zelf een financiële bijdrage gedaan.
  • De Wijkvereniging investeerde met kennis en contacten.


Democratisch samenspel:

  • Er was bij de bewoners veel draagvlak voor het initiatief.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Constructieve samenwerking:

  • Hoewel de gemeente het belang van het initiatief inziet en een verantwoordelijkheid lijkt te hebben, lukt het niet steun te krijgen. De gemeente zou meer moeten samenwerken en interesse kunnen tonen. Meer betrokkenheid en bereidwilligheid is gewenst.


Democratisch samenspel:

  • Soms was het lastig een locatie te vinden. Door in gesprek te gaan met de bewoners, konden de voordelen worden uitgelegd.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Onderwerp :
zorg en welzijn
Doelgroep :
bewoners
Status :
Lopend/ in uitvoering