Project/006

From Initiatiefwijzer Leidschendam-Voorburg

Invulling gemeentewerf activiteiten

Voorkom naïviteit in ideeën. Vooraf kaders vastleggen en een reële insteek kiezen.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Onderwerp :
recreatieopenbare ruimtewerk
Doelgroep :
werkzoekendenbewoners
Status :
Oprichting/ start

Een vat vol ideeën

De gemeentewerf van Leidschendam-Voorburg is een gebied met mogelijkheden. Verschillende initiatieven richten zich op deze locatie, allemaal ten behoeve van de samenleving. Zo zou er een gedeelte van het gemeentewerf gereserveerd worden voor recreatief groen en zouden er bedrijven worden opgericht in het gebied die werkgelegenheid creëerden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat deze activiteiten goed passen binnen de verantwoordelijkheden van gemeente op gebied van sociaal / cultureel beleid, maakte de initiatieven van maatschappelijk belang.

Helaas is het initiatief niet van de grond gekomen. Ondanks het enthousiasme van de gemeente is het uiteindelijk niet gelukt de vergunningen rond te krijgen.

Tijdens de inventarisatie is veel steun ontvangen van belanghebbenden door sponsoring, aanmeldingen voor lidmaatschappen en geïnteresseerden keken uit naar het eindresultaat. Er was wel enige weerstand van omwoners van de gemeentewerf. Het pand op de gemeentewerf heeft lange tijd leeg gestaan waardoor sommige omwonenden vreesden dat de plannen voor bedrijvigheid binnen de gemeentewerf zouden leiden tot geluidsoverlast. Deze weerstand is weggenomen door met deze omwonenden in gesprek te gaan. De buurtbewoners zijn uitgenodigd en er is een uitleg gegeven over de plannen. Hierdoor zijn zij overtuigd en zelfs enthousiast geworden.

Betrokkenen

Zes inwoners van de wijk, de wijkvereniging en een aantal ondernemers.

Rol van de gemeente

De initiatiefnemers hebben meerdere malen contact gehad met het college. De collegeleden stelden zich tijdens deze gesprekken enthousiast op, waardoor de illusie werd gewekt dat het initiatief van start zou gaan. Dat maakt het extra teleurstellend dat er uiteindelijk toch te weinig belang aan de ideeën werd gehecht en geen vergunningen voor de plannen afgegeven werden. Het college zou zich wellicht kritischer kunnen opstellen en de eigen mogelijkheden beter kunnen inschatten.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • De activiteiten passen binnen de verantwoordelijkheden van gemeente op gebied van sociaal / cultureel beleid.
  • Tijdens de inventarisatie is veel steun ontvangen van belanghebbenden door sponsoring, aanmeldingen voor lidmaatschappen en geïnteresseerden keken uit naar het eindresultaat.


Constructieve samenwerking:

  • Er is een groepje van zes inwoners van de wijk, de wijkvereniging en een aantal ondernemers opgezet voor de plannen.
  • De initiatiefnemers hebben meerdere malen contact gehad met het college.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Realisatie publieke doelen:

  • Een concreet plan wordt niet benoemd, het lijkt een verzameling ideeën die nog uitgewerkt moesten worden.


Constructieve samenwerking:

  • Het college kon geen vergunningen voor de plannen afgeven.
  • De initiatiefnemers hebben meerdere malen contact gehad met het college, maar de verwachtingen die gewekt werden, zijn niet waargemaakt.


Democratisch samenspel:

  • Er was weerstand van omwoners die bang waren voor geluidsoverlast. Deze weerstand is weggenomen door met deze omwonenden in gesprek te gaan. Hierdoor zijn zij overtuigd en zelfs enthousiast geworden.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Onderwerp :
recreatieopenbare ruimtewerk
Doelgroep :
werkzoekendenbewoners
Status :
Oprichting/ start

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!