Project/004

From Initiatiefwijzer Leidschendam-Voorburg

Buurttender Bovenveen

Inventariseer de behoeften in de wijk. Werk je ideeën en deze behoeften uit in een concreet en onderbouwd plan die je kan presenteren aan de gemeente. Hierdoor zullen zij eerder overtuigd zijn van het initiatief.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Bovenveen
Onderwerp :
ontmoeten
Doelgroep :
bewoners
Status :
Afgesloten/ beëindigd
Website :

Pop-up stemhokje voor meer inspraak in de wijk

Het burgerinitiatief Buurttender is gestart vanuit het idee dat bewoners moeten kunnen meebepalen hoe publiek geld wordt besteed. In de buurt Bovenveen zijn de wensen en de behoeften geïnventariseerd. Hieruit is gebleken dat er behoefte is aan meer gelegenheid voor sport en actiever gebruik van het park. In 2015 zijn de wensen gerealiseerd en is het initiatief afgrond. Om deze goede samenwerking in de buurt voort te zetten is 'Fenomeen Bovenveen' opgericht die de activiteiten van de Buurttender voort zetten. Sinds die tijd wordt er van alles georganiseerd in de wijk. Hoe is dit initiatief een succesverhaal geworden?

Het plan bestond uit vijf concrete stappen. Om de bewoners betrokken te krijgen bij het initiatief, zijn zij eerst geïnformeerd. Er is geflyerd in de wijk om bekendheid te verkrijgen. De bewoners kregen daarna de mogelijkheid ideeën voor verbeteringen in de wijk in te dienen. In het buurthuis, op school, tijdens een serie open brainstorm bijeenkomsten en via een oproep met flyers hebben bewoners en professionals uit de wijk ideeën ingediend. Zo zijn er rond de 100 ideeën geopperd. Tijdens stap twee hebben de initiatiefnemers weten te peilen welk idee het meest werd ondersteund door de buurt. De mensen werden actief benaderd met de lijst met de honderd ideeën. Door de bewoners actief te betrekken bij het initiatief zijn zij uiteindelijk zeer enthousiast geworden.

Deze ideeën zijn bestudeerd en uiteindelijk is een top-3 geselecteerd, deze top-3 is verwerkt in een enquête onder de bewoners, zodat zij konden stemmen op hun favoriet. Er was een pop-up stemhokje in de wijk; op verschillende tijden en op verschillende plekken. Daarnaast kon men ook online stemmen. Bewoners van de wijk hebben zich ingezet om zoveel mogelijk mensen uitleg te geven bij het pop-up stemhokje. Op die manier werd het nog meer een project van de wijk. Uit de inventarisatie is gebleken dat er boven alles behoefte was aan actiever gebruik van het park en meer sport. Dit was het uitgangspunt voor verdere uitwerking tot een concrete opdracht. De partij met het beste plan mocht als winnaar het project gaan uitvoeren. Het initiatief Buurttender Bovenveen is succesvol uitgevoerd en afgerond.

De gemeente Leidschendam-Voorburg had €10.000 beschikbaar gesteld. Door de bovengenoemde stappen van de Buurttender te doorlopen, heeft de buurt zelf bepaald hoe het geld zal worden besteed. De wensen zijn daarmee gerealiseerd en er is een nieuw informeel bestuur opgericht 'Fenomeen Bovenveen' om de activiteiten van de Buurttender Bovenveen voort te zetten.

Het initiatief heeft geresulteerd in een verbetering van de samenhang in de wijk. Voorheen waren de bewoners voornamelijk op zichzelf gericht en investeerden zij (bijna) niet in het maken van contacten in de wijk. Door middel van de Buurttender leren mensen elkaar kennen en elkaar helpen. Het creëert rust, veiligheid en betrokkenheid in de buurt. Daarnaast worden door de bewoners (zelfstandig) activiteiten ondernomen en uitgevoerd hetgeen de gemeente ontlast. Toen het initiatief van start ging waren veel buurtbewoners sceptisch tegenover het initiatief, voornamelijk omdat zij gewend waren zelfstandig te zijn. Uiteindelijk is deze houding veranderd en zijn de bewoners enthousiast over het initiatief.

Betrokkenen

Urban Villages heeft praktische hulp geboden bij de realisatie en uitvoering van Buurttender Bovenveen. Gemeente deed een financiële bijdrage. Een groep nauw betrokken bewoners heeft zich op verschillende manieren eigenaar gemaakt van het project. De één omdat hij ideeën heeft ingediend, de ander omdat zij intensief heeft bijgedragen aan de Focusgroep voor de selectie van de beste ideeën. Gedurende het hele jaar konden bewoners precies volgen wat er gebeurde. Elke stap werd steeds duidelijk op een aparte pagina uitgelegd. Zo kon iedereen betrokken blijven. Er zijn veel enthousiaste reacties ontvangen van gemeente en buurtbewoners. Toen het initiatief van start ging waren veel buurtbewoners sceptisch tegenover het initiatief, voornamelijk omdat zij gewend waren zelfstandig te zijn. Uiteindelijk is deze houding veranderd en zijn de bewoners enthousiast over het initiatief.

Rol van de gemeente

In het begin verliep het contact tussen het initiatief en de gemeente enigszins moeizaam. De gemeente was niet op de hoogte van het feit dat er burgers waren die zich in wilden zetten voor burgerinitiatieven en toen dit eenmaal gebeurde, wist de gemeente niet goed hoe hierop te reageren. Gedurende de ontwikkeling van het initiatief is deze houding positief veranderd en is er sprake van een goede samenwerking.

De Buurttender is van groot belang voor de gemeente, omdat de sociale cohesie in de buurt wordt vergroot. De buurt moet uiteindelijk gaan fungeren als een vorm van opvang voor bewoners. De gemeente heeft hen een subsidie verleend en de wethouder en ambtenaren waren aanwezig bij verschillende activiteiten die door het initiatief werden georganiseerd. Op dit moment heeft het initiatief wel behoefte aan een financiële bijdrage om het initiatief voort te kunnen zetten.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

 • De Buurttender is van groot belang voor de gemeente, omdat de sociale cohesie in de buurt wordt vergroot.
 • Het initiatief heeft geresulteerd in een verbetering van de samenhang in de wijk.
 • Voorheen waren de bewoners voornamelijk op zichzelf gericht en investeerden zij (bijna) niet in het maken van contacten in de wijk.
 • Het heeft geleid tot meer gelegenheid voor sport en actiever gebruik van het park.
 • Er is vastgehouden aan een plan met vijf concrete stappen.


Constructieve samenwerking:

 • Een groep nauw betrokken bewoners heeft zich op verschillende manieren eigenaar gemaakt van het project. De één omdat hij ideeën heeft ingediend, de ander omdat zij intensief heeft bijgedragen aan de Focusgroep voor de selectie van de beste ideeën.
 • Urban Villages heeft praktische hulp geboden bij de realisatie en uitvoering van Buurttender Bovenveen.
 • Gedurende de ontwikkeling van het initiatief was er sprake van een goede samenwerking met de gemeente.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Realiseren publieke doelen:

 • Toen het initiatief van start ging waren veel buurtbewoners sceptisch tegenover het initiatief, voornamelijk omdat zij gewend waren zelfstandig te zijn. Uiteindelijk is deze houding veranderd en zijn de bewoners enthousiast over het initiatief. Met name doordat zij goed zijn geïnformeerd, actief werden betrokken en de stappen konden blijven volgen.


Constructieve samenwerking:

 • Op dit moment heeft het initiatief wel behoefte aan een financiële bijdrage om het initiatief voort te kunnen zetten.
 • In het begin verliep het contact tussen het initiatief en de gemeente enigszins moeizaam. De gemeente was niet op de hoogte van het feit dat er burgers waren die zich in wilden zetten voor burgerinitiatieven en toen dit eenmaal gebeurde, wist de gemeente niet goed hoe hierop te reageren.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Bovenveen
Onderwerp :
ontmoeten
Doelgroep :
bewoners
Status :
Afgesloten/ beëindigd
Website :