Project/003

From Initiatiefwijzer Leidschendam-Voorburg

Nationaal Ouderendagcomite Leidschendam-Voorburg

Waag de stap. Want je krijgt er zoveel voor terug! Het is een win-win voor iedereen, ook voor jezelf.
Durf het aan. Maak wel vooraf een projectplan en zorg dat je een goed comité om je heen hebt.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Onderwerp :
zorg en welzijn
Doelgroep :
ouderen
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :

Lang gekoesterde wensen uit laten komen

 Lijkt het u leuk om iets bijzonders voor een oudere bij u uit de buurt te betekenen? Dat is de vraag die het Nationaal Ouderenfonds stelt aan… aan iedereen eigenlijk. Want veel ouderen hebben een lang gekoesterde wens die ze moeilijk kunnen vervullen. Bijvoorbeeld omdat ze alleen zijn, een beperking hebben of lastig op pad kunnen. Op Nationale Ouderendag (jaarlijks de eerste vrijdag van oktober) laat het Nationaal Ouderenfonds wensen van ouderen uitkomen. Het fonds doet dit door samen te werken met lokale comités, bedrijven en vrijwilligers.

Gewoon de telefoon gepakt

Het Nationaal Ouderdag-comité in Leidschendam-Voorburg, bestaande uit vier inwoners van die gemeente, bedacht een manier om een grote groep ouderen in het zonnetje te kunnen zetten. Maria van den Akker is één van de initiatiefnemers: "Ik heb een passie voor het ondersteunen van ouderen en mensen met een beperking. Ik zocht vrijwilligerswerk waarbij ik dat kon combineren met taken als organiseren en coördineren. Op de website van het Nationaal Ouderenfonds vond ik informatie over de jaarlijkse Nationale Ouderendag. Dat sprak me aan en ik wilde echt proberen dat in Leidschendam-Voorburg van de grond te krijgen."

Als eerste zorgde Maria ervoor een comité om zich heen te verzamelen. "Want je moet zoiets wel doen met een comité van vier tot vijf mensen." Op de website van het Nationaal Ouderenfonds is het comité dat in deze gemeente is gevormd, nu ook terug te vinden. Vervolgens zocht ze uit of er voldoende vrijwilligers waren om de wensen van ouderen te kunnen vervullen. "En dat is gelukkig gelukt! Ik heb gewoon de telefoon gepakt en ben vanuit de digitale gemeentegids mensen gaan bellen. Het viel me op dat mensen eigenlijk heel snel bereid zijn om voor deze doelgroep wat te gaan doen, zeker als het eenmalig is."

Vijftig wensen werden er honderd

"Toen we startten bedachten we dat het mooi zou zijn om vijftig wensen te kunnen vervullen. Nou... we hebben er honderd kunnen vervullen! Het is geweldig!" Een bijzondere wens kwam van een bijna 100 jaar oude mevrouw uit Voorburg. Zij wilde en ging met veel plezier het reuzenrad in Scheveningen in, begeleid door een vrijwilligster. "Het enthousiasme dat we gezien hebben bij de vrijwilligers en bij de ouderen, is hartverwarmend." Eén van de ouderen die een wens in vervulling zag gaan: "Het is weer eens wat anders. Dan ben je uit de sleur. Dat is heel belangrijk."

Mede dankzij de gemeentelijke subsidie heeft het plaatselijke comité zoveel wensen kunnen vervullen. Daarin heeft de gemeente samengewerkt. Als tip geeft Maria aan anderen mee: "Durf het aan, maar zorg wel dat je het goed voorbereidt. Maak een goed projectplan en zorg dat je een goed comité om je heen hebt. Waag de stap. Want je krijgt er zoveel voor terug! Het is een win-win voor iedereen, ook voor jezelf."

Betrokkenen

Vrijwilligers laten wensen in vervulling gaan. (Zorg)instanties die contact hebben met ouderen kunnen wenskaarten onder de aandacht brengen.

Rol

Leidschendam-Voorburg is een vergrijzende gemeente. Dit initiatief sluit aan op de beleidsplannen van de gemeente: ouderen uit hun sociaal isolement halen en weer betrekken bij de samenleving. Een ambtelijk medewerker heeft aangegeven dat er een mogelijkheid is voor subsidie, maar een (groepje) individuele burgers kan geen subsidie aanvragen. Dat moet via een stichting of vereniging. Dus de subsidie aanvraag moet via de landelijke organisatie. Daarnaast is de doorlooptijd van een aanvraag erg lang, zeker acht weken. Dit bemoeilijkt het maken van de plannen voor de dag, omdat je pas laat je beschikbare budget weet. Het comité wilde in contact komen met instanties voor ouderen via de digitale gemeentegids. Die bleek echter verouderd. Het zou goed zijn deze te actualiseren, zodat initiatiefnemers en instellingen makkelijk verbindingen kunnen leggen en samenwerken. Ook een overzicht van alle initiatieven is nuttig. Dan kunnen krachten worden gebundeld. Er worden in de gemeente geen trainingen gegeven voor vrijwilligers van burgerinitiatieven. Dit kan een obstakel zijn als er in het comité geen leden zitten met bestuurlijke ervaring.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen: 

 • Dit initiatief sluit aan op de beleidsplannen van de gemeente: ouderen uit hun sociaal isolement halen en weer betrekken bij de samenleving. Leidschendam-Voorburg is een vergrijzende gemeente. 
 • Het Nationaal Ouderenfonds zorgt voor publiciteit en de faciliteiten om wensen te delen. 
 • De reacties van de ouderen en vrijwilligers waren hartverwarmend, evenals de medewerking van zorgprofessionals. 

 Constructieve samenwerking: 

 • Door gewoon de telefoon te pakken zijn voldoende vrijwilligers gevonden om honderd wensen in vervulling te laten gaan. 
 • Er is een comité gevormd met daadkrachtige mensen met bestuurlijke ervaring. 
 • De gemeente en twee lokale fondsen hebben bijgedragen met subsidie. 
 • De vrijwilligers hebben veel voor elkaar gekregen met hulp uit de gemeente. 
 • Veel mensen wilden graag bijdragen, zeker omdat het een eenmalige opdracht was.

Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Realiseren publieke doelen: 

 • In de gemeente worden geen trainingen gegeven voor vrijwilligers van burgerinitiatieven. Dit kan een obstakel zijn als er in het comité geen leden zitten met bestuurlijke ervaring. 

Constructieve samenwerking: 

 • Een (groepje) individuele burgers kan geen subsidie aanvragen. Dat moet via de landelijke organisatie. De doorlooptijd van een aanvraag duurt zeker acht weken, omdat je pas laat je beschikbare budget weet. 
 • De digitale gemeentegids is verouderd, dat maakte het tijdrovend om de juiste contacten te krijgen. Er worden daardoor ook contacten gemist.  
 • Ook een overzicht van alle initiatieven wordt gemist. Daardoor worden kansen voor samenwerking wellicht gemist.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Onderwerp :
zorg en welzijn
Doelgroep :
ouderen
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :