Project/002

From Initiatiefwijzer Leidschendam-Voorburg

Jeu de Boulesbaan bij Het Koophuis

Als je niks doet, gebeurt er ook niks.
De subsidieverstrekking door Stichting Vlietwensen werkt goed. Er zijn heldere kaders en korte lijnen. Dit draagt bij aan de realisatie van initiatieven.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Oud-zuid Leidschendam (omgeving Het Koophuis)
Onderwerp :
recreatie
Doelgroep :
Status :
Afgesloten/ beëindigd
Website :
[www.oudzuidleidschendam.nl]

Ballenspel wordt ontmoetingsplaats

Wanneer je weleens in Frankrijk bent geweest en daar door de wat oudere dorpskernen hebt gewandeld, is het je vast en zeker opgevallen welke plaats jeu de boules banen innemen in het Franse leven. Deze banen van fijn grind zijn vaak op de meest centrale plek in het dorp te vinden en zijn overdag zelden leeg. Waar vroeger vooral de oudere mannen ijzeren boules met een ongelofelijke precisie op de baan wisten te gooien, zie je tegenwoordig ook steeds meer jongeren en hele gezinnen die de baan opzoeken. Voor het spel, maar zeker ook voor de gezelligheid.

Praatje maken

Dat beeld had een aantal oudere bewoners uit de wijk Oud-zuid in Leidschendam-Voorburg misschien ook voor ogen toen zij de wijkvereniging Zeeheldenwijk benaderden met het idee om een jeu de boules baan aan te leggen voor het wijkgebouw Het Koophuis. Een jeu de boules baan is nou eenmaal niet gewoon een stuk grond met fijn grind, het wordt vanzelf een informele ontmoetingsplaats voor buurtbewoners, jong en oud, die samen kunnen bewegen, een praatje maken of gewoon even op het bankje zitten en kijken.

Het idee sloeg aan. Het aanleggen van een jeu de boules baan is niet een al te ingrijpende investering, maar levert daarentegen wel veel op. De wijkvereniging is er met de hulp van onder andere de gemeente, NLDoet! en de inzet van buurtbewoners in geslaagd de baan aan te leggen. Jong en oud maken er nu goed gebruik van.

Balletje gaan rollen

De initiatiefnemer, Fer Lobel, kwam op het idee voor een jeu de boules baan toen hij, na het overlijden van zijn vrouw, een bezigheid zocht. Tijdens de jaarlijkse burendag opperde hij het idee, praatte met wat mensen en zorgde voor informatie. "Voor alle de mensen in de wijk  wordt in het clubgebouw regelmatig een etentje georganiseerd. Zo ben ik in wijkcentrum terecht gekomen." Via de wijkvereniging is het balletje letterlijk en figuurlijk gaan rollen. "Via Vlietwensen is er geld voor materialen aangevraagd, ook het Oranjefonds heeft bijgedragen. De wethouder was ook zeer geïnteresseerd. Er is subsidie gekomen van de gemeente. Tijdens NL-Doet! is er met een team van een man of 10 à 12 twee dagen hard gewerkt. Ook de wethouder Floor Kist en een heel team van GBLV hebben flink meegewerkt.  Toen stond het er. Gewoon een kwestie van handen uit de mouwen, initiatief tonen. Als je niks doet, gebeurt er ook niks. Dat is het hele leven natuurlijk. Toch?"

Voor de hele wijk

De jeu de boules baan maakt zijn reputatie meer dan waar. Het draagt bij aan sport- en spelactiviteiten in de buitenlucht voor kinderen en stimuleert ouderen tot beweging. Daarbij zorgt het voor saamhorigheid en ontmoeting. "We hebben nu een grote, vaste ploeg die op donderdag speelt. Verder is iedereen natuurlijk vrij om te komen en gaan, het is voor de hele wijk."

Initiatief en uitvoering.

Wijkvereniging Oud-zuid Leidschendam heeft het initiatief op weg geholpen en heeft ingestemd met de aanleg in de stoep voor het wijkgebouw. De gemeente heeft via de Stichting Vlietwensen subsidie beschikbaar gesteld en heeft bijgedragen met middelen en mensen voor het ophogen van het terrein. Een aantal buurtbewoners deed vrijwillig mee bij de aanleg. De lokale jeu de boules vereniging voorzag in kennis over aanleg van de jeu de boules baan. NLDoet! verstrekte subsidie en zorgde voor aandacht voor het initiatief wat meer politieke belangstelling en vrijwilligers heeft opgeleverd. Ook het Oranjefonds deed een bijdrage geleverd in de vorm van subsidie. Het initiatief werd door alle betrokkenen positief ontvangen. De wijkvereniging heeft breed gecommuniceerd over het initiatief (vooraf, tijdens en bij realisatie). De wijkvereniging heeft tijdig gesproken met één van de omwonenden die problemen met hangjongeren voorzag en gezorgd dat ook bij deze persoon een positief beeld ontstond over de aanleg van de baan.

Steun en facilitator

De gemeente heeft het initiatief vol enthousiasme omarmd. Omdat het initiatief een bijdrage levert aan de saamhorigheid in en de leefbaarheid van de wijk, voldeed het initiatief volgens de gemeente aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage vanuit Stichting Vlietwensen. Enkele raadsleden hebben zelfs als vrijwilliger een bijdrage geleverd via NLDoet! bij de aanleg van de jeu de boules baan. De burgemeester en wethouder hadden een rol bij de openingsceremonie. Daarbij hebben zij benoemd dat dit mooi voorbeeld is van een initiatief waarbij goed naar de buurt is geluisterd.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • Het initiatief levert een bijdrage aan de saamhorigheid in en de leefbaarheid van de wijk.
  • Het draagt bij aan sport- en spelactiviteiten in de buitenlucht voor kinderen en stimuleert ouderen tot beweging.
  • Wijkvereniging: activiteiten rondom de jeu de boules baan dragen bij aan een bredere bestaansrecht van het wijkgebouw.


Constructieve samenwerking:

  • Wijkvereniging Oud-zuid Leidschendam heeft het initiatief op weg geholpen en heeft ingestemd met de aanleg in de stoep voor het wijkgebouw.
  • Samenwerking met gemeente, NLDoet! Oranjefonds lokale jeu de boules vereniging.


Democratisch samenspel:

  • De wijkvereniging heeft breed gecommuniceerd over het initiatief (vooraf, tijdens en bij realisatie).
  • De wijkvereniging heeft tijdig gesproken met één van de omwonenden die problemen met hangjongeren voorzag en gezorgd dat ook bij deze persoon een positief beeld ontstond over de aanleg van de baan.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?
Tip: probeer van te voren te bedenken waar mogelijke tegenstand in zit, hou daar rekening mee en zorg dat de (potentiële) tegenstanders ook weten dat er rekening met hen wordt gehouden.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Oud-zuid Leidschendam (omgeving Het Koophuis)
Onderwerp :
recreatie
Doelgroep :
Status :
Afgesloten/ beëindigd
Website :
[www.oudzuidleidschendam.nl]