Project/001

From Initiatiefwijzer Leidschendam-Voorburg

1Plus1=1

Brood dat men deelt, smaakt beter!
Bouw een goed netwerk op met mensen die kennis of ingangen hebben.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Onderwerp :
werk
Doelgroep :
mensen met een bijstandsuitkering
Status :
Oprichting/ start

Huis uit, wijk in: leren en werken in een wijkleerbedrijf

Werkloos thuis zitten. Als je graag bezig bent en je eigen geld wilt verdienen, is dat een ongewenste situatie. Zowel mensen die nog een hele tijd kunnen werken, maar geen baan hebben als gepensioneerde professionals, krijgen in dit initiatief weer een kans. Want mensen weer aan het werk krijgen, dat is waar de initiatiefnemers van 1Plus1 = 1 zich op richten.

Brood dat men deelt, smaakt beter

Initiatiefnemer Hans van Ierland vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen en een positieve bijdrage kan leveren aan de samenleving. In de lokale media is veel aandacht voor het initiatief. Zo publiceerde Het Krantje een interview: "Ik ben al drie jaar bezig met het ontwikkelen van een wijkleercentrum", vertelt Hans van Ierland, die in het dagelijks leven arbeids- en organisatie psycholoog is. Toen zijn oog viel op de locatie Schakenbosch is zijn idee steeds meer vorm gaan krijgen. Van Ierland ziet het als zijn missie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. "Mijn passie is ontstaan tijdens mijn middelbare schoolperiode op het Veurs College. Toen kreeg ik oog voor de ongelijke verdeling tussen mensen. 'Brood dat men deelt smaakt beter' is mijn drijfveer."

Een beter CV

Door het oprichten van een wijkleerbedrijf ontstaat er voor werkzoekenden een laagdrempelige manier om weer aan het werk te gaan en krijgen gepensioneerde vrijwilligers ook weer een actieve rol in werk en contact met anderen. In zo’n wijkleerbedrijf kunnen werkzoekenden kennis maken met een vak, doordat zij vaardigheden kunnen leren van gepensioneerde professionals, zij kunnen begeleid worden in een beroepsrichting, werkervaring opdoen en een goede basis krijgen voor een opleiding op een ROC. De kans om na dit traject betaald werk te verrichten, neemt hierdoor fors toe. Initiatiefnemer Hans van Ierland zegt hierover: "We helpen mensen zo aan een beter CV, ook als het even niet zo goed gaat. Met mensen uit de buurt en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vormen we een wijkleercentrum dat weer diensten terug levert aan de omgeving. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het onderhoud van het park."

Wie kan deelnemen aan het project? "Iedereen die zich wil ontwikkelen. Dat kan een 55 plusser zijn die moeilijk aan het werk komt, maar wel een vak heeft geleerd en het leuk vindt zijn ervaring over te dragen aan iemand die start maar nog niet geschikt is voor de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen of een taalachterstand."

Volop ideeën

Hoe zo’n wijkleerbedrijf eruit zou moeten zien, krijgt steeds meer vorm. Wat zou het mooi zijn als er meerdere plekken binnen de gemeente een plek komt waar de wijkbewoners kunnen profiteren van de diensten van de deelnemers aan het wijkleerbedrijf. Bijvoorbeeld door een kleine horecagelegenheid, een schoonheidssalon voor ouderen, een repaircafé, groenonderhoud en een boodschappen- en maaltijdenservice.

Er zijn al concrete plannen: het behoud van het Veurgebouw en de kerk als maatschappelijke bestemming op Park Schakenbosch in Leidschendam is een belangrijke voorwaarde. Hans wil van het Veurgebouw het wijkleercentrum maken. "Het buurthuis kan tevens fungeren als een toeristisch knooppunt voor wandelaars en fietsers. We willen een horecagelegenheid opzetten zodat de bezoekers van het park iets kunnen drinken. Er zijn plannen voor fietsreparatie en fietsverhuur. En in de kerk willen we activiteiten organiseren voor ouderen en mensen in een rolstoel."

Stapje voor stapje

Van Ierland: "Uithoudingsvermogen is belangrijk. Mijn advies is om een netwerk op te bouwen met mensen die kennis of de juiste ingangen hebben. En vertel vooral met enthousiasme over je idee. Ik heb zelf gebruik gemaakt van Beursvloer aan de Vliet. Dat is een evenement waar initiatieven en maatschappelijke organisaties het bedrijfsleven elkaar ontmoeten."

"Ik hoop dat we binnen een aantal maanden al kunnen starten. Ik ben heel blij dat de raad zijn steun heeft uitgesproken. Ik vind het geweldig om te doen!"

Betrokkenen

De bedoeling is dat mensen van het ROC de opleidingen gaan verzorgen die leiden tot een startkwalificatie op een ROC. En gepensioneerde vrijwilligers gaan als leermeester kennis en vaardigheden overdragen. De inwoners van de gemeente staan positief tegenover het initiatief. Wel valt te voorzien dat andere instanties die zich bezighouden met re-integratie trajecten en instanties die ook vrijwilligers inzetten, het initiatief als concurrent zien. En ook andere commerciële horeca en diensten krijgen er door dit initiatief een concurrent bij.

Rol

De initiatiefnemers merken dat er positieve interesse is bij de gemeente. Toch missen zij de bereidheid van de gemeente om mee te denken over het plan als geheel en risico’s aan te gaan die nodig zijn om van start te gaan. Om te kunnen starten met het aanbieden van diensten in de wijk, moeten bijvoorbeeld locaties worden aangewezen en is aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Daarbij is niet duidelijk of de gemeente subsidie kan verstrekken of dat een aanbesteding nodig is. Wat de communicatie moeilijk maakt, is dat de initiatiefnemers met drie wethouders (voor ruimtelijke ordening, Wmo en Werk & Inkomen) afzonderlijk overleggen, waardoor goed overzicht ontbreekt. De gemeente zou het overzicht moeten hebben over alle verschillende belangen en zou kunnen helpen hier een overkoepelende houding over aan te nemen en knopen door te hakken.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

 • Aanpak van werkloosheid in de gemeente.
 • Werkzoekenden en gepensioneerden worden geactiveerd en versterken elkaar.
 • Realiseren van doelen uit het beleidsplan Sociaal Kompas, Sociaal domein 2017-2020.


Constructieve samenwerking:

 • Samenwerking met gepensioneerde professionals en ROC.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Constructieve samenwerking:

 • De gemeente heeft nog niet besloten of er subsidie verstrekt kan worden of dat een aanbesteding nodig is.
 • Er wordt nog niet gecommuniceerd via openbare kanalen over dit initiatief. Het ‘bestaan’ daardoor nog niet zichtbaar.
 • De initiatiefnemers willen een prestatiecontract met de gemeente, de gemeente worstelt met de keuze van een locatie. Bestemmingsplannen zitten in de weg.
 • De gemeente benadert het probleem niet integraal. Initiatiefnemers zitten nu met drie wethouders afzonderlijk om de tafel (RO, Wmo en Werk & Inkomen) en verschillende ambtelijke organisatie onderdelen. De gemeente vormt geen integraal standpunt over het initiatief waardoor geen besluiten worden genomen en belangen worden overbrugd. De gemeente heeft nog niet gezorgd voor een overkoepelende samenwerking, de communicatie gebeurt met meerdere wethouders. Hierdoor kan het plan niet integraal worden opgepakt.


Democratisch samenspel:

 • De plannen kunnen botsen met het bestemmingsplan, en daarmee met andere belangen.
 • Andere instanties die zich bezighouden met re-integratie trajecten en instanties die ook vrijwilligers inzetten, het initiatief als concurrent zien.
 • Andere commerciële horeca en diensten krijgen er door dit initiatief een concurrent bij.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Onderwerp :
werk
Doelgroep :
mensen met een bijstandsuitkering
Status :
Oprichting/ start